Uulun valtakunnallisessa Encounters-hankkeessa tuotettu metodiopas ja julkinen raportti on nyt julkaistu. Metodiopas ja raportti löytyvät Uulun sivuilta osoitteesta: http://www.uulu.fi/encounters. Hanke jatkuu ainakin syksyn 2017 ajan konserttisarjana Pirkanmaalla.

Uulu on myös mukana Lasten ja nuorten säätiön Kotio-hankkeessa, jossa luodaan kielenopetusmenetelmiä taiteen avulla. Kotio-hankkeeseen voi tutustua  osoitteessa: http://www.nuori.fi/toiminta/kotio/