Uulun 15. toimintavuosi tuo mukanaan uutta ja vanhaa. Konsertti- ja työpajaohjelmisto koostuu koko juhlavuoden 2018 ajan kaikkein suosituimmista Uulun ohjelmista. Ohjelmistossa mukana on vain yksi uusi kokonaisuus, Matkustan ympäri maailmaa, jota on jo tammikuussa esitetty sekä ikäihmisille että lapsille. Musiikkikoulu Uuluun uusia tuulia tuovat mm. säännöllinen ukulelen opetus ja erilaiset lyhytkurssit. Kotio-hanke, jossa kehitetään suomen kielen ja kulttuurin opetusta maahanmuuttajille taiteiden avulla jatkuu koko vuoden. Uulu hyväksyttiin loppuvuodesta 2017 mukaan Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon ja Uulu kehittää koko vuoden 2018 liikkuvan Lastenkulttuurikeskuksen mallia OKM:n rahoituksella.

 

Uulun karavaani suuntaa erityisesti sinne, missä lastenkulttuuri ja sen asema kaipaa vahvistusta! Kartoitamme toimintamuotoja joille on tarvetta, esittelemme olemassaolevia malleja työpajoissa ja konserteissa sekä koulutamme paikallisia tekijöitä. Liikkuva lastenkulttuurikeskus luo kanavia tukea ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

 

Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus on
– monitaiteinen. Omin alueemme on musiikki ympäri maailman, mutta mukanamme kulkee myös sirkuksen, sanataiteen, kuvataiteen, teatterin, elokuvan sekä muotoilun ja käsityön ammattilaisia.
– moninainen ja monikulttuurinen. Kannustamme kansainvälisyyteen ja kohtaamisiin! Yhteisymmärrystä luodaan esimerkiksi paikallisten ja maahanmuuttajalasten yhteisten taidetuokioiden avulla.
Uululaiset powwow-rummun ympärillä