Tiedote
Julkaistu: 29.09.2015 klo 15:04
Julkaisija: Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto tukee turvapaikanhakijoiden ja paikallisten ihmisten yhteistä tekemistä taiteen keinoin

Suomen Kulttuurirahasto myöntää 130 000 euron apurahan Encounters – Kohtaamisia -hankkeelle, joka pyrkii lisäämään eri puolilla Suomea paikallisten ihmisten ja vastaanottokeskusten asukkaiden hyvää kanssakäymistä taiteen keinoin. Hankkeen toteuttaa pirkanmaalainen Kulttuuriosuuskunta Uulu vuoden 2016 aikana. Uulun toiminta on valtakunnallista, ja tämä hanke järjestetään yhteistyössä Maailman musiikin keskuksen kanssa.

− Vastaanottokeskusten täyttyessä halusimme auttaa luomaan yhteyksiä turvapaikanhakijoiden ja paikallisten ihmisten välille niillä tavoilla, jotka ovat meille mahdollisia. Siksi pyysimme useammalta taholta ehdotuksia, miten parempaa kanssakäymistä voisi edistää taiteen keinoin, kertoo asiamies Juhana Lassila Suomen Kulttuurirahastosta.

− Uululla on jo aiempaa kokemusta esimerkiksi maahanmuuttajalasten ja suomalaislasten yhteisistä musiikkityöpajoista. Lapsilla on ollut niissä upea yhteisen tekemisen meininki.

Kulttuuriosuuskunta Uulu vierailee vuoden 2016 aikana vähintään 15 kunnassa, jossa on vastaanottokeskus. Niillä alakouluilla, joissa on valmistava luokka, järjestetään musiikkityöpajoja, joissa koululaiset pääsevät tutustumaan eri maiden soittimiin. Perhemuskareissa taas perheet voivat kokoontua yhteen kuulemaan eri kulttuurien lastenlauluja. Kaikille avoimissa iltamissa paikkakunnan nuorisobändit pääsevät esiintymään samalla, kun paikallisilla asukkailla ja vastaanottokeskusten ihmisillä on tilaisuus keskinäiseen tutustumiseen. Hanke tavoittaa laajasti eri ikäryhmät, ja sen tuloksena saadaan aikaan myös tutkimusraportti ja metodiopas, jossa eritellään taidelähtöisen toiminnan mahdollisuuksia vastaanottokeskustyössä.

– Toivotamme hankkeen todella tervetulleeksi, koska juuri nyt vastaanottokeskuksissa aika menee ihmisten majoittamiseen ja virallisten asioiden hoitoon. On hyvä, että hankkeen kautta saadaan yhteistä tekemistä vastaanottokeskusten ulkopuolelle, sanoo SPR:n Hämeen piirin vastaanottokeskusten johtaja Minna Jussila.

Kulttuurirahaston tuella käynnistyvän hankkeen toivotaan juurruttavan pysyvämpiä toimintamalleja hyvän keskinäisen kanssakäymisen toteutumiseksi vastaanottokeskuksen alueelle.

− Pyrkimys siltojen rakentamiseen kulttuurin ja taiteen kautta on luontevaa Kulttuurirahastolle, toteaa Kulttuurirahaston Kannatusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja Riitta Raatikainen.

Suomen Kulttuurirahasto on aiemmin tukenut maahanmuuttajien kotouttamista mm. Osallisena Suomessa -hankkeen kautta vuosina 2011−2013, Luetaan yhdessä -hankkeessa vuosina 2011-2014 sekä Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoin ja myös maakuntarahastojen kautta. Pirkanmaan Kulttuurirahasto on rahoittanut Kulttuuriosuuskunta Uulun työtä vastaanottokeskuksissa Mänttä-Vilppulassa ja Punkalaitumella sekä Pohjaslahden koulussa vuosina 2012-2014

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätiedot osoitteesta www.skr.fi.