Kohtaamisia-hankkeen logo

Encounters – Kohtaamisia oli Kulttuuriosuuskunta Uulun toteuttama ja Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke 2015–2017. Hankkeessa tarjottiin kohtaamismahdollisuuksia taiteen keinoin valtaväestön edustajille ja vastaanottokeskuksissa asuville eri puolilla Suomea.

Hankkeeseen kuului musiikkityöpajoja alakouluikäisille lapsille, sirkus- tai muita taidetyöpajoja aikuisille, muskarituokioita vauva- ja taaperoikäisille lapsille vanhempineen sekä yhteisöllisiä ohjelmallisia tapahtumia. Hanke oli valtakunnallinen ja sen toiminta suunnattiin paikkakunnille, joissa on yksi tai useampia vastaanottokeskuksia. Hankkeeseen kuului myös tutkimusta sekä taideohjaajien ja vapaaehtoisten koulutusta.

Tämä sivusto on hankkeen julkinen loppuraportti ja metodiopas, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä muille toteuttajille.

ENCOUNTERS – KOHTAAMISIA -HANKKEEN  TIIVISTELMÄ

Encounters-hanke toteutettiin valtakunnallisena hankkeena vuosina 2015–2017. Hanke aloitettiin Lasten Etnosoi! -tapahtumalla Tampereella marraskuussa 2015 ja saatiin päätökseen kesäkuussa 2017. Hanke toteutettiin 24 eri paikkakunnalla – vierailimme mm. Kolarissa, Oulussa, Kajaanissa, Kauhavalla, Kiteellä, Joutsenossa, Raaseporissa ja Harjavallassa.

[/fusion_youtube]

.

Hanke tavoitti noin 6000 ihmistä, joista yli kolmasosa oli turvapaikanhakijoita ja hieman yli puolet lapsia. Hankkeen laajuus paikkakunnilla vaihteli suuresti: joillain paikkakunnilla järjestettiin vain muutama työpaja tai yksi konsertti. Suurin osa paikkakunnista sai kuitenkin laajemman paketin, johon kuului koulutyöpajat, MLL-perhekerhovierailut, iltamat sekä haastatteluja tai työpajoja aikuisille.

Hankkeen aikana järjestettiin 180 työpajaa, 57 konserttia/iltamaa ja tämän lisäksi osallistuimme puheenvuorolla 8 seminaariin, haastattelimme 14 turvapaikanhakijaa sekä järjestimme avoimen koulutuksen Tampereella, johon osallistui 58 turvapaikanhakijoiden tai maahanmuuttajien kanssa työskentelevää opettajaa tai taiteilijaa.

Eniten projektin aikana on tehty kouluvierailuja ala-asteilla. Kouluissa olemme pyytäneet opettajia yhdistämään valmistavan opetuksen ja tavallisen opetuksen luokkia ryhmiksi, joille olemme pitäneet yleensä kaksi työpajaa. Näiden työpajojen aikana on tutustuttu hieman soittimiin eri puolilta maailmaa, mutta pääosassa työpajoissa on ollut yhteisen laulun tekeminen. Olemme tehneet lauluun oppilaiden kanssa sanat, sävelen sekä sovituksen.

Mannerheimin lastensuojeluliiton tiloissa järjestimme sirkustyöpajoja, muskarituokioita sekä toiminnallisia konsertteja. Hanketta varten valmisteltiin kaksi konserttikokonaisuutta: toinen esittelee suomalaista musiikkiperinnettä ja toisessa konsertissa taas kuullaan välähdyksiä Suomen suurimpien maahanmuuttajaryhmien musiikista. Toiseksi isoksi yhteistyökumppaniryhmäksi muodostuivat kirjastot. Ajatuksena hankkeessa oli, että tutustutamme turvapaikanhakijoita ilmaisiin avoimiin kulttuurilaitoksiin tai muihin toimintoihin kunnissa ja rohkaisemme yhteisellä vierailulla heitä käymään jatkossakin näissä paikoissa.

Aikuisille järjestettiin 1) Kolarin työväenopiston sirkuskurssit, 2) Siilinjärvellä ja Kihniössä videokurssi 3) Tampereella flamencokitaran opetusta. Lisäksi Iittalassa järjestettiin kaikille aikuisille savityöpajoja.  Kokeilimme Lammilla, Kolarissa ja Kihniössä myös työpajoja naisille vastaanottokeskusten pyynnöstä.

Iltamia järjestettiin työpajakokonaisuuksien yhteydessä koululla neljällä paikkakunnalla. Koulujen kanssa iltamien järjestäminen oli hieman haasteellista monilla kauempana sijaitsevilla paikkakunnilla, koska 1) iltamia oli vaikea sovittaa vierailujemme aikatauluihin ja 2) iltamien järjestäminen oli jätettävä täysin opettajien vastuulle ja tästä syystä iltamat koululla onnistuivat vain, jos opettajat innostuivat niiden järjestämisestä.

Kouluilla järjestettäviä iltamia paikkaamaan järjestimme erilaisia muita tapahtumia ja konsertteja. Avoimia konsertteja ja tapahtumia, joihin kutsuimme vastaanottokeskuksen asukkaita ja kunnan muita asukkaita järjestimme yhteensä 14:ssä kaupungissa ja lisäksi järjestimme yhteensä viisi erilaista tapahtumaa Tampereella.

ONNISTUMISET JA HAASTEET

Hankkeen aikana saamamme palaute on ollut hyvää ja työpajat ja tapahtumat ovat olleet järjestäen onnistuneita. Hanke toteutti erinomaisesti ydinajatustaan eli auttoi kohtaamisten luomisessa ihmisten välillä. Lyhyetkin kohtaamiset auttoivat siihen, että ihmiset tulivat toisilleen tutummiksi. Hankkeen aikana kirkastui myös usko siihen, että taiteella on suuria käyttömahdollisuuksia kotouttavissa prosesseissa. Ihmisiä on helppo tuoda yhteen taiteen avulla erilaisten tapahtumien kautta. Taiteen avulla voidaan myös luoda yhdistäviä kokemuksia ihmisten välillä, joilla ei ole yhteistä kieltä. Taiteella on taiteen tekijälle ja taiteen kuluttajalle paljon terapeuttisia vaikutuksia ja näitä terapeuttisia vaikutuksia voi käyttää hyvin hyödyksi kotoutumisessa ja traumojen kohtaamisessa.

Hankkeen toteuttamisaikana Suomessa alettiin myös kehittää erilaisia kielenopetusmetodeita, jotka hyödyntävät taidetta. Järjestämässämme Encounters-koulutuksessa oli luentoja ja työpajoja laulun, sirkuksen ja tanssin avulla kielen opettamisesta ja siellä esiteltiin myös erilaisia materiaalipaketteja draaman kautta kielen opettamisesta. Kielen opettaminen maahanmuuttajille onkin ehkä yksittäinen suurin mahdollisuus, jossa taiteilijoilla voi olla paljon annettavaa tulevaisuudessa Suomessa.

Haasteet hankkeen aikana liittyivät omien työntekijöiden työmetodien päivittämiseen, traumojen kohtaamiseen turvapaikanhakijoita kohdatessa sekä eri kokonaisuuksien koordinoimiseen vierailla paikkakunnilla uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Haasteista selvittiin hankkeen aikana hyvin, ja pystyimme päivittämään paljon myös oman henkilöstömme työmetodeita ja osaamista.

HANKKEEN PYSYVÄT VAIKUTUKSET

Kulttuuriosuuskunta Uulu jatkaa Encounters-toimintoja omassa työssään monella tavalla. Uulu on mukana isossa Lasten ja nuorten säätiön uudessa Kotio-hankkeessa, joka alkaa heinäkuun lopulla Hämeenlinnassa ja Forssassa. Kotio-hankkeessa opetetaan suomen kieltä taiteen avulla Tavastiassa ja Faktiassa valmistavissa aikuiskoulutuksissa. Uulu jatkaa Encountersin aikana kehitettyjä toimintoja myös sen omassa Musiikkikoulu Uulussa ja yksittäisten apurahojen turvin. Saamastamme palautteesta päätellen kotouttava taidetoiminta jatkuu myös monilla paikkakunnilla erilaisten harrastekerhojen avulla. Uulu tulee myös järjestämään koulutusta ja olemaan mukana taiteilijoiden ja opettajien kotouttavien työmetodeiden koulutuksissa eri puolilla Suomea.

HANKKEEN TAUSTA

Kulttuuriosuuskunta Uulun valtakunnallisen Encounters – Kohtaamisia -hankkeen päätarkoitus oli lisätä taiteen keinoin ihmisten kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä vastaanottokeskuskunnissa.

Hanke sai alkunsa Suomen Kulttuurirahaston aloitteesta, ja se valmisteltiin syksyllä 2015 nopealla aikataululla. Kulttuuriosuuskunta Uululla oli kuitenkin jo ennen hanketta paljon kokemusta kotouttavasta taidetyöskentelystä, monista pienemmistä projekteista sekä valtakunnallisista hankkeista, joten hankkeen nopea valmistelu sujui ongelmitta. Hanke suunniteltiin pitkälti Uululla jo olemassa olevien menetelmien pohjalta, siinä käytettiin Uululla paljon käytettyjä toimintamalleja ja hyödynnettiin laajaa yhteistyöverkostoamme.

Hanke suunniteltiin niin, että se tavoittaisi sekä paikallisia asukkaita että turvapaikanhakijoita ja loisi turvallisia kohtaamisen tiloja yhteisen taidetoiminnan kautta valtakunnallisesti. Hankesuunnitelmassa lupasimme käydä vähintään 15 eri kunnassa eri puolilla Suomea.

Hankesuunnitelmaan kuului erilaisia taidetoimintoja:

  1. Koululaisten musiikkityöpajat kouluissa, joissa on valmistavia luokkia
  2. Musiikkituokiot MLL:n perhekahviloissa tai vastaavassa jo kokoontuvassa kerhossa
  3. Veistotyöpajat miehille
  4. Vastaanottokeskuksessa tehtävät haastattelut, joissa kartoitetaan turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten henkilökunnan tarpeita sekä etsitään mahdollisia puhujia/esiintyjiä iltamiin.
  5. Kaikelle kansalle avoimet iltamat, joissa esitellään projektin tuotoksia. Iltamat järjestetään yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.
  6. SPR:n kanssa yhteistyössä järjestetyt koulutukset opettajille ja taiteilijoille
  7. Tutkimuksellinen osuus