Oppiaineet 2018-01-08T13:57:21+00:00

Oppiaineet

Vauvamuskarit

(0–1-vuotiaille, ikärajat ovat suuntaa-antavia) 45 minuuttia

Vauvamuskareissa opetellaan erilaisia lauluja ja leikkejä, jotka tuovat iloa ja keveyttä vauva-arkeen. Laulut ja lorut ovat hyvä tapa kommunikoida pienen vauvan kanssa. Uulun vauvamuskareissa pääsee laulamaan ja leikkimään uusia ja vanhoja laululeikkejä Suomesta ja maailmalta. Vauvat pääsevät myös ihmettelemään erilaisten soittimien ääniä ja tutustumaan noihin soittimiin tunnustelemalla ja tietysti myös maistamalla! Ohjaajana toimii Petra Käppi.

Musiikkileikkikoulun tavoitteita:
1) Saada perheen lapset ja aikuiset laulamaan yhdessä ja opettaa heitä nauttimaan omasta lauluäänestään. Toiveena on saada musiikki perheiden arkeen ilon lähteeksi ja voimavaraksi.
2) Tukea lapsen kielellistä kehitystä laulun avulla. Tukea lapsen kehonhallinnan ja hahmotuksen kehitystä sekä kehittää rytmitajua.
3) Tukea lapsen kykyä tunteiden ilmaisemisessa musiikin ja liikkeen kautta.
4) Opettaa lapsia kuuntelemaan eri tyylistä musiikkia mahdollisimman laajasti eri puolilta maailmaa.
5) Tarjota monipuolisesti soittokokemuksia eri soitinryhmien soittimilla.

Lapsen maailma. Pekko ja Petra Käppi sekä lapsensa Alli 1,5 v ja Miina 3 v kotonaan. Petra ja Alli. Kuvattu Tampereella 30.1.2015. Kuva: Laura Vesa

Perhemuskarit

(1–5-vuotiaille, ikärajat ovat suuntaa-antavia) 45 minuuttia

Uulun muskareissa pääsee soittamaan kansansoittimia eri puolilta maailmaa. Muskareissa lapset saavat kokemuksia erilaisista musiikkikulttuureista sekä suomalaisista perinnesoittimista. Pääosassa ovat jännittävät soittimet ja ihan tavalliset lasten laululeikit. Perhemuskareissa ajatuksena on, että myös vanhemmat oppivat lauluja ja leikkejä ja niistä tulee osa perheen arkea.
Ohjaajina perhemuskareissa toimivat Petra Käppi (tiistai) ja Silja Palomäki (keskiviikko).

Musiikkileikkikoulun tavoitteita:
1) Saada perheen lapset ja aikuiset laulamaan yhdessä ja opettaa heitä nauttimaan omasta lauluäänestään. Toiveena on saada musiikki perheiden arkeen ilon lähteeksi ja voimavaraksi.
2) Tukea lapsen kielellistä kehitystä laulun avulla. Tukea lapsen kehonhallinnan ja hahmotuksen kehitystä sekä kehittää rytmitajua.
3) Tukea lapsen kykyä tunteiden ilmaisemisessa musiikin ja liikkeen kautta.
4) Opettaa lapsia kuuntelemaan eri tyylistä musiikkia mahdollisimman laajasti eri puolilta maailmaa.
5) Tarjota monipuolisesti soittokokemuksia eri soitinryhmien soittimilla.

Muskari2

Soitinmuskarit

(4–9-vuotiaille, ikäraja suuntaa-antava) 60 minuuttia

Soitinmuskareissa harjoitellaan eri soitinryhmien alkeistasoista soittoa sekä lauletaan, leikitään ja liikutaan musiikin tahtiin. Lapset pääsevät soittamaan 5-kielisiä kanteleita, pitkähuiluja, erilaisia afrikkalaisia rumpuja sekä muita rytmisoittimia maailmalta. Lisäksi koko Uulun uskomattoman laaja soitinvarasto on käytössä! Tavoitteena on etsiä lapselle mieluista soitinta ja tukea lapsen musiikillista ja kehollista kehitystä. Ohjaajana toimii Petra Käppi.

Uulu-4

Kitara

Antero Mentu

Antero Mentu

Antero Mennun kitaratunneilla tutustutaan monipuolisesti eri musiikkityyleihin ja soittotekniikoihin.

Alkeet: Kitara ensimmäistä kertaa käteen

Tutustutaan kitaransoiton perusteisiin. Tavoitteina on löytää oikeanlainen soittoasento, kehittää oikean ja vasemman käden välistä koordinaatiota sekä omaksua melodia- ja sointusoiton perustekniikoita. Alkeisopintojen jälkeen opiskelija pystyy säestämään kappaleita perussoinnuilla sekä soittamaan yksiäänisiä melodioita.

Jatko: Soittoharrastusta noin vuosi takana ja esimerkiksi avosoinnulla komppaaminen tuttua.

Opetellaan erityylisiä säestystapoja sekä melodia- ja sointusoiton yhdistämisen perusteita. Jatkokurssilla harjoitellaan myös soolosoittoa ja improvisaatiota. Jatkokurssin jälkeen opiskelijalla on runsaasti työkaluja erilaisten musiikkityylien parissa liikkumiseen sekä soittotaidon edelleen kehittämiseen.

Edistyneet soittajat: 3–30 vuotta soittoa takana

Vain taivas on rajana. Tarkoituksena on tutustua monipuolisesti sointulaajennuksiin ja erilaisiin asteikoihin sekä niiden käyttöön soiton värittämisessä sekä improvisaatiossa. Tavoitteena on oman musiikillisen ilmaisun monipuolistaminen ja kehittäminen. Edistyneille soittajille suositellaan yksityistunteja.

Musiikkikoulu Uulu tarjoaa ukuleleopetusta sekä aloittelijoille että pidemmälle ehtineille.

UKULELEN PERUSKURSSI (Silja Palomäki)

Ukulelen peruskurssilla opetellaan virittämään soitin, löytämään sopiva soittoasento sekä laulujen komppaamisen perusteet helpoilla soinnuilla. Harjoitellaan myös yksinkertaista melodian soittoa. Tutustutaan erilaisiin ukulele-soittimiin. Kurssi sopii vasta-alkajille. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita.

UKULELEA EDISTYNEILLE (Marko Niittymäki)

Edistyneiden ukekurssilla sovelletaan jo opittuja säestyksiä uudella tavalla ja opetellaan myös kokonaan uusien musiikkityylien säestyksiä. Opiskellaan kuinka tuttujen sointujen pohjalta voidaan laajentaa kohti suurempia sointuja ja laitetaan uke jatsaamaan eri puolilta otelautaa.

Perehdytään ukulelen omaan sointiin ja otetaan sen erikoispiirteet hyötykäyttöön. Aloitellaan ja laajennetaan tietämystä havaijilaisesta musiikista. Tutkitaan välineitä oman musiikin tekoon ja tallentamiseen: kuunnellun musiikin opiskelu ja toistaminen, nuottikuvan luku ja kirjoitus, improvisaatio erilaisten rakenteiden päälle avaavat ukulelen soittamisen mahdollisuuksia.

 

Viulu

Heinin viulutunneilla soitetaan kansanmusiikkia monipuolisesti ja hyvällä sykkeellä! Et tarvitse aiempaa kokemusta kansanmusiikista osallistuaksesi tunneille.

Yksityisopetus

Heini Saari-Korpela

Heini Saari-Korpela

Yksityistunneilla soitamme oppilaan taitotason ja toiveiden mukaisia kansanmusiikkikappaleita. Rakennamme/kehitämme soittoasentoa ja -tekniikkaa. Opetuksessa voidaan huomioida oppilaan mieltymykset ja harjoitella esimerkiksi sovittamista, säveltämistä tai improvisaatiota. Yhteissoittotaidot karttuvat myös yksityistunneilla, sillä soitamme paljon yhdessä.

Viulumuskari

Viulumuskarissa sukelletaan viulunsoiton maailmaan tutkien, laulaen ja leikkien! Tutustumme viuluun ja sen soiton alkeisiin sadun siivin. Teemme omia sävelmiä ja soitamme pieniä alkeiskappaleita. Ryhmässä opitaan musisoinnin perustaitoja; tarkkoja korvia, rohkeita tassuja ja avointa mieltä. Laulu- ja rytmileikit tukevat niin ikään soittotaidon kehittymistä. Ryhmä on suunnattu 5–6-vuotiaille.

Viulustartti

Viulustartissa luodaan viulunsoitolle hyvä perusta. Etsimme luontevaa soittoasentoa sekä harjoittelemme viulu- ja jousikäden alkeita. Soittotunnit sisältävät paljon mielikuvitusta, pelejä ja leikkejä. Soittaminen voi ja saa olla hauskaa! Kappaleet ovat helppoja kansanmusiikkisävelmiä, jotka opetellaan korvakuulolta. Ryhmä on suunnattu kouluikäisille.

Viuluspurtti

Kun viulunsoiton alkeet ovat hallussa, on aika lähteä juoksuun! Viuluspurtissa soitamme mukavia kansanmusiikkikappaleita yksi- ja moniäänisesti. Jatkamme hyvän soittotekniikan kehittämistä ja hauskoja harjoituksia. Opettelemme myös nuotinluvun ja -kirjoituksen alkeita. Pääpainopiste on kuitenkin korvakuulosoitossa. Ryhmä on suunnattu kouluikäisille.

Viulun alkeisryhmä

Paras ikä aloittaa viulunsoitto on NYT! Viulun alkeisryhmään ovat tervetulleet kaikki viulunsoittotaidosta haaveilevat nuoret ja aikuiset. Lähdemme liikkeelle aivan alusta: viulun virittämisestä, soittoasennoista ja -tekniikasta. Soitamme alkeis- ja kansanmusiikkikappaleita korvakuulolta. Voimme tutustua myös nuotteihin, mikäli ryhmä niin toivoo.

Viulun jatkoryhmä

Viulun jatkoryhmästä on moneksi. Voit tulla pyyhkimään pölyt viulustasi, hiomaan soittotekniikkaasi tai oppimaan uusia kansanmusiikin helmiä! Ryhmässä soitetaan yhtyemäisesti, joten viululla komppaaminen tulee melodiasoiton ohella tutuksi. Lisäksi tutustumme improvisaatioon, jokaisen omista lähtökohdista käsin. Soitamme pääosin korvakuulolta, mutta myös nuotteja hyödyntäen. Soitto-ohjelmistossa ja tuntisisällössä voidaan huomioida ryhmäläisten toiveet. Ryhmässä on tilaa monentasoisille soittajille. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

Opettajana toimii Heini Saari-Korpela.

Jouhikko

Yksityisopetus

Jouhikon yksityisopetuksessa perehdytään opiskelijan lähtötason perusteella jouhikonsoiton perus- ja jatkotason tekniikoihin. Lisäksi tutustutaan soittimen ja sen soittoperinteen historiaan sekä nykyhetkeen. Opetus tapahtuu pääasiallisesti korvakuulolta.

Ryhmäopetus

Ryhmäopetuksessa perehdytään yhdessä soittamalla muinaiseen suomalaiseen musiikkiin sekä luodaan uusia sovituksia vanhemman perinteen pohjalta. Opetus tapahtuu pääasiallisesti korvakuulolta.

Tavoitteet

– Soittoasento, äänentuottaminen, jousenkäyttö, viritys jne.
– Vaativammat soittotekniikat: jousenkäyttö, asemasoitto, sointusoitto
– Soittimen ja sen soiton historia ja nykyisyys
– Tutustuminen suomalaisen ja karjalaisen perinnemusiikin vanhempiin osa-alueisiin.

Sisältö

– Perehdytään jouhikonsoittoon ja sen historiaan olemassa olevien arkistoäänitteiden ja muiden arkistolähteiden avulla.
– Opetellaan 1900-luvun alun jouhikkomestareiden musiikkia
– Opetellaan nykyisten jouhikonsoittajien musiiikkia

 

Opettajana aikuisille Pekko Käppi, lapsille Heini Saari-Korpela.

Pekko_1

Rummut ja lyömäsoittimetkuva: Marco Hakala

Kunkin tarpeiden ja toiveiden mukaista opetusta ja ohjausta äänenmuodostukseen, ergonomiaan, soittotekniikoihin sekä erilaisten musiikkityylien ominaisiin rytmeihin ja rytmiikkaan. Rumpusetin lisäksi mahdollisuus opiskella perinteisiä käsin soitettavia rumpuja: conga, bongo, kehärummut ja darbuka.

Yksityisopetus
Rumpujen ja lyömäsoitinten yksityisopetuksessa on mahdollisuus perehtyä yksityiskohtaisesti rumpusetin soittamiseen painottaen oppilaan musiikillista suuntautumista (esim. Jazz, Rock, Latin, Afro). Tutustumme kehoa kunnioittavaan äänenmuodostukseen, erilaisiin kapulaotteisiin ja lyöntitekniikoihin. Tästä lähtökohdasta etenemme rytmien ja rytmikuvioiden muodostamiseen.

Ryhmäopetus
Ryhmäopetuksessa keskitytään yksityisopetuksen alueiden lisäksi yhteissoittoon sekä improvisaation taiteeseen. Perehdymme erilaisten lyömäsoitinten rooliin yhtyesoitossa. Ohjaukseen on mahdollista sisällyttää erilaisten instrumenttien soittotekniikoihin liittyviä kehollisia harjoitteita. Osallistuminen ei edellytä aiempaa soittokokemusta. Sisältö ja ohjaus pohjaa kunkin lähtötilanteeseen soittajana.

Opettajana toimii Simo Laihonen.

Flamencokitara

Flamencokitaran alkeet

Toni Jokiniitty. Kuva: Tommi Kulokas

Kurssilla käydään läpi flamencossa tarvittavat oikean käden tekniikat sekä tutustutaan muutamaan flamencon lajiin, kuten soleá ja bulerías. Vaatimuksena on oma nylonkielinen kitara ja sen soiton perusteiden sujuva hallinta. Aiempaa kokemusta flamencosta ei tarvita.

Opettajana toimii Toni Jokiniitty. Tutustu Toniin lisää hänen muusikkosivuillaan osoitteessa http://tonijokiniitty.fi/.

Laulu

Kansanlauluryhmä

Silja Palomäki

Silja Palomäki

Kansanlauluryhmässä lauletaan monipuolisesti kansanlauluja sekä Suomesta että maailmalta. Harjoitellaan kansanomaista fraseerausta, stemmalaulua, äänenkäyttöä ja oikeaa hengitystekniikkaa.

Ryhmälaulu

Matalan kynnyksen lauluryhmä, jossa lauletaan monipuolista ohjelmistoa ryhmän toiveiden mukaisesti. Harjoitellaan äänenkäyttöä ja hengitystekniikkaa.

Yksinlaulu

Tunneilla keskitytään äänenkäyttöön, hengitystekniikkaan ja fraseeraukseen kansanlaulujen ja muun rytmimusiikin keinoin.

Osallistuminen ei edellytä aikaisempia lauluopintoja. Opettajana toimii Silja Palomäki.

Kantele

Kanteleyhtye lapsille. Ohjelmistoa 5-kielisille kanteleille sovitettuna. Lukuvuoden tavoitteena on oppia kanteleen soiton perusteita: melodian soittoa, sointukomppausta sekä näppäilysäestystä. Aikaisempi soittokokemus ei ole välttämätön.

Opettajana toimii Silja Palomäki.

 

kuva: Turkka Nikula

Aikuisten muskari

Aikuisten muskari on erinomainen mahdollisuus yhteismusisointiin, jossa jokainen pääsee toteuttamaan itseään ilman ennakko-osaamista. Opetus sisältää Uulun soittimiin tutustumista, omien kappaleiden tekemistä, erilaisia sovellettuja (laulu)leikkejä, liikettä musiikin mukana sekä omaan ääneen tutustumista yhtä lailla kiljumisen, hihkumisen kuin laulamisenkin kautta. Aikuisten muskarissa taivaskaan ei ole rajana!

Opettajana Henna Leisiö.

 

Uulu-25