Oppiaineet

Vauvamuskarit

(0–1-vuotiaille, ikärajat ovat suuntaa-antavia) 45 minuuttia

Vauvamuskareissa opetellaan erilaisia lauluja ja leikkejä, jotka tuovat iloa ja keveyttä vauva-arkeen. Laulut ja lorut ovat hyvä tapa kommunikoida pienen vauvan kanssa. Uulun vauvamuskareissa pääsee laulamaan ja leikkimään uusia ja vanhoja laululeikkejä Suomesta ja maailmalta. Vauvat pääsevät myös ihmettelemään erilaisten soittimien ääniä ja tutustumaan noihin soittimiin tunnustelemalla ja tietysti myös maistamalla! Ohjaajana toimii Petra Käppi.

Musiikkileikkikoulun tavoitteita:
1) Saada perheen lapset ja aikuiset laulamaan yhdessä ja opettaa heitä nauttimaan omasta lauluäänestään. Toiveena on saada musiikki perheiden arkeen ilon lähteeksi ja voimavaraksi.
2) Tukea lapsen kielellistä kehitystä laulun avulla. Tukea lapsen kehonhallinnan ja hahmotuksen kehitystä sekä kehittää rytmitajua.
3) Tukea lapsen kykyä tunteiden ilmaisemisessa musiikin ja liikkeen kautta.
4) Opettaa lapsia kuuntelemaan eri tyylistä musiikkia mahdollisimman laajasti eri puolilta maailmaa.
5) Tarjota monipuolisesti soittokokemuksia eri soitinryhmien soittimilla.

Lapsen maailma. Pekko ja Petra Käppi sekä lapsensa Alli 1,5 v ja Miina 3 v kotonaan. Petra ja Alli. Kuvattu Tampereella 30.1.2015. Kuva: Laura Vesa

Perhemuskarit

(1–4-vuotiaille, ikärajat ovat suuntaa-antavia) 45 minuuttia. Huom! Keskiviikko-aamupäivän (perhemuskari 3) muskariin ovat tervetulleita myös 0–1-vuotiaat.

Uulun muskareissa pääsee soittamaan kansansoittimia eri puolilta maailmaa. Muskareissa lapset saavat kokemuksia erilaisista musiikkikulttuureista sekä suomalaisista perinnesoittimista. Pääosassa ovat jännittävät soittimet ja ihan tavalliset lasten laululeikit. Perhemuskareissa ajatuksena on, että myös vanhemmat oppivat lauluja ja leikkejä ja niistä tulee osa perheen arkea.
Ohjaajina perhemuskareissa toimivat Petra Käppi (tiistai) ja Silja Palomäki (keskiviikko).

Musiikkileikkikoulun tavoitteita:
1) Saada perheen lapset ja aikuiset laulamaan yhdessä ja opettaa heitä nauttimaan omasta lauluäänestään. Toiveena on saada musiikki perheiden arkeen ilon lähteeksi ja voimavaraksi.
2) Tukea lapsen kielellistä kehitystä laulun avulla. Tukea lapsen kehonhallinnan ja hahmotuksen kehitystä sekä kehittää rytmitajua.
3) Tukea lapsen kykyä tunteiden ilmaisemisessa musiikin ja liikkeen kautta.
4) Opettaa lapsia kuuntelemaan eri tyylistä musiikkia mahdollisimman laajasti eri puolilta maailmaa.
5) Tarjota monipuolisesti soittokokemuksia eri soitinryhmien soittimilla.

Muskari2

Soitinmuskarit

(4–9-vuotiaille, ikäraja suuntaa-antava) 45 minuuttia

Soitinmuskareissa harjoitellaan eri soitinryhmien alkeistasoista soittoa sekä lauletaan, leikitään ja liikutaan musiikin tahtiin. Lapset pääsevät soittamaan 5-kielisiä kanteleita, pitkähuiluja, erilaisia afrikkalaisia rumpuja sekä muita rytmisoittimia maailmalta. Lisäksi koko Uulun uskomattoman laaja soitinvarasto on käytössä! Tavoitteena on etsiä lapselle mieluista soitinta ja tukea lapsen musiikillista ja kehollista kehitystä. Ohjaajina toimivat Petra Käppi (tiistai) ja Hanna Ryynänen (maanantai).

Uulu-4

Soitinkaruselli

(6–9-vuotiaille, ikäraja suuntaa-antava) 45 minuuttia

Soitinkarusellissa tähdätään jo oman mieleisen instrumentin valintaan. Lukukauden aikana päästään kokeilemaan useita instrumentteja ja opettelemaan niistä perustaidot. Samalla tuetaan laajemmin lapsen musiikillista ja kehollista kehitystä. Ohjaajana toimii Petra Käppi.

Musiikkikoulu Uulu tarjoaa ukuleleopetusta sekä aloittelijoille että pidemmälle ehtineille.

UKULELEN ALKEISKURSSI (Silja Palomäki)

Ukulelen alkeiskurssilla opetellaan virittämään soitin, löytämään sopiva soittoasento sekä laulujen komppaamisen perusteet helpoilla soinnuilla. Harjoitellaan myös yksinkertaista melodian soittoa. Tutustutaan erilaisiin ukulele-soittimiin. Kurssi sopii vasta-alkajille. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita. Tuntien ajaksi voi lainata soitinta, ja vuokrasoittimiakin löytyy.

UKULELEN JATKOKURSSI (Silja Palomäki)

Ukulelen jatkokurssilla syvennetään ukulelen peruskurssin taitoja. Harjoitellaan erilaisia komppaustyylejä, soittotekniikkaa, näppäilysäestystä sekä melodian soittoa. Ukulelen perussoinnut olisi hyvä olla hallussa ennen jatkokurssin aloittamista.

UKULELEA EDISTYNEILLE (Marko Niittymäki)

Edistyneiden ukekurssilla sovelletaan jo opittuja säestyksiä uudella tavalla ja opetellaan myös kokonaan uusien musiikkityylien säestyksiä. Opiskellaan kuinka tuttujen sointujen pohjalta voidaan laajentaa kohti suurempia sointuja ja laitetaan uke jatsaamaan eri puolilta otelautaa.

Perehdytään ukulelen omaan sointiin ja otetaan sen erikoispiirteet hyötykäyttöön. Aloitellaan ja laajennetaan tietämystä havaijilaisesta musiikista. Tutkitaan välineitä oman musiikin tekoon ja tallentamiseen: kuunnellun musiikin opiskelu ja toistaminen, nuottikuvan luku ja kirjoitus, improvisaatio erilaisten rakenteiden päälle avaavat ukulelen soittamisen mahdollisuuksia.

 

Viulu

(HUOM! Lukuvuonna 2018–2019 Heinin sijaisena toimii Terho Asikainen)

Viulutunneilla soitetaan kansanmusiikkia monipuolisesti ja hyvällä sykkeellä! Et tarvitse aiempaa kokemusta kansanmusiikista osallistuaksesi tunneille.

Yksityisopetus

Yksityistunneilla soitamme oppilaan taitotason ja toiveiden mukaisia kansanmusiikkikappaleita. Rakennamme/kehitämme soittoasentoa ja -tekniikkaa. Opetuksessa voidaan huomioida oppilaan mieltymykset ja harjoitella esimerkiksi sovittamista, säveltämistä tai improvisaatiota. Yhteissoittotaidot karttuvat myös yksityistunneilla, sillä soitamme paljon yhdessä.

Viulumuskari

Viulumuskarissa sukelletaan viulunsoiton maailmaan tutkien, laulaen ja leikkien! Tutustumme viuluun ja sen soiton alkeisiin sadun siivin. Teemme omia sävelmiä ja soitamme pieniä alkeiskappaleita. Ryhmässä opitaan musisoinnin perustaitoja; tarkkoja korvia, rohkeita tassuja ja avointa mieltä. Laulu- ja rytmileikit tukevat niin ikään soittotaidon kehittymistä. Ryhmä on suunnattu 5–6-vuotiaille.

Viulustartti

Viulustartissa luodaan viulunsoitolle hyvä perusta. Etsimme luontevaa soittoasentoa sekä harjoittelemme viulu- ja jousikäden alkeita. Soittotunnit sisältävät paljon mielikuvitusta, pelejä ja leikkejä. Soittaminen voi ja saa olla hauskaa! Kappaleet ovat helppoja kansanmusiikkisävelmiä, jotka opetellaan korvakuulolta. Ryhmä on suunnattu kouluikäisille.

Viuluspurtti

Kun viulunsoiton alkeet ovat hallussa, on aika lähteä juoksuun! Viuluspurtissa soitamme mukavia kansanmusiikkikappaleita yksi- ja moniäänisesti. Jatkamme hyvän soittotekniikan kehittämistä ja hauskoja harjoituksia. Opettelemme myös nuotinluvun ja -kirjoituksen alkeita. Pääpainopiste on kuitenkin korvakuulosoitossa. Ryhmä on suunnattu kouluikäisille.

Viulun alkeisryhmä

Paras ikä aloittaa viulunsoitto on NYT! Viulun alkeisryhmään ovat tervetulleet kaikki viulunsoittotaidosta haaveilevat nuoret ja aikuiset. Lähdemme liikkeelle aivan alusta: viulun virittämisestä, soittoasennoista ja -tekniikasta. Soitamme alkeis- ja kansanmusiikkikappaleita korvakuulolta. Voimme tutustua myös nuotteihin, mikäli ryhmä niin toivoo.

Viulun jatkoryhmä

Viulun jatkoryhmästä on moneksi. Voit tulla pyyhkimään pölyt viulustasi, hiomaan soittotekniikkaasi tai oppimaan uusia kansanmusiikin helmiä! Ryhmässä soitetaan yhtyemäisesti, joten viululla komppaaminen tulee melodiasoiton ohella tutuksi. Lisäksi tutustumme improvisaatioon, jokaisen omista lähtökohdista käsin. Soitamme pääosin korvakuulolta, mutta myös nuotteja hyödyntäen. Soitto-ohjelmistossa ja tuntisisällössä voidaan huomioida ryhmäläisten toiveet. Ryhmässä on tilaa monentasoisille soittajille. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

Opettajana toimii Terho Asikainen.

Jouhikko

(HUOM! Lukuvuonna 2018–2019 Heinin sijaisena soimii Terho Asikainen)

Yksityisopetus

Jouhikon yksityisopetuksessa perehdytään opiskelijan lähtötason perusteella jouhikonsoiton perus- ja jatkotason tekniikoihin. Lisäksi tutustutaan soittimen ja sen soittoperinteen historiaan sekä nykyhetkeen. Opetus tapahtuu pääasiallisesti korvakuulolta.

Ryhmäopetus

Ryhmäopetuksessa perehdytään yhdessä soittamalla muinaiseen suomalaiseen musiikkiin sekä luodaan uusia sovituksia vanhemman perinteen pohjalta. Opetus tapahtuu pääasiallisesti korvakuulolta.

Tavoitteet

– Soittoasento, äänentuottaminen, jousenkäyttö, viritys jne.
– Vaativammat soittotekniikat: jousenkäyttö, asemasoitto, sointusoitto
– Soittimen ja sen soiton historia ja nykyisyys
– Tutustuminen suomalaisen ja karjalaisen perinnemusiikin vanhempiin osa-alueisiin.

Sisältö

– Perehdytään jouhikonsoittoon ja sen historiaan olemassa olevien arkistoäänitteiden ja muiden arkistolähteiden avulla.
– Opetellaan 1900-luvun alun jouhikkomestareiden musiikkia
– Opetellaan nykyisten jouhikonsoittajien musiiikkia

Opettajana Terho Asikainen.

Laulu

Yksinlaulu

Laulun yksityistunneille ovat tervetulleita kaikki laulamisesta, musiikista ja omasta äänenkäytöstään kiinnostuneet. Aiempaa kokemusta ei tarvita.

Tunneilla keskitytään äänenkäyttöön, hengistystekniikkaan ja fraseeraukseen kansanlaulujen ja muun rytmimusiikin keinoin. Tavoitteina ovat mm. musiikista nauttiminen, omasta äänestä ja kehosta oppiminen sekä äänenkäytön vapautuminen.

Opettajana toimii Maija Halme. Kevätlukukaudella 2020 Maijan sijaisena toimii 20.1.2020 alkaen Nina Kaitaranta.

Kantele

Yksityisopetus (kaikenikäisille)

Yksityisopetus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden syventyä kanteleensoittoon tämän omista yksilöllisistä lähtökohdista ponnistaen. Tunneilla voimme kansanmusiikin lisäksi keskittyä myös säveltämiseen, improvisointiin tai vapaaseen säestykseen oppilaan omien toiveiden mukaisesti. Lisäksi pidämme huolen hyvästä soittoasennosta ja –tekniikasta. Yksityistunneille voi osallistua minkä kokoisella kanteleella tahansa, 5-kielisestä konserttikanteleeseen saakka soittotaustasta riippumatta.

Kantelemuskari (5-7-vuotiaille) Kantelemuskari on tauolla kevätlukukauden 2020

Kantelemuskarissa tutustumme kiehtovaan kanteleeseen soiton, leikin ja laulun keinoin. Pääpaino opetuksessa on soittimeen monipuolisesti tutustumisessa ja lapsen oman luovuuden ja musikaalisuuden kehittämisessä. Ryhmämuotoisessa opetuksessa sukellamme myös yhteissoiton saloihin 5-kielisillä kanteleilla musisoiden. Ryhmään osallistuminen ei edellytä oman soittimen omistamista.

Kantelestartti (7-10 vuotiaille) Kantelestartti on tauolla kevätlukukauden 2020

Kantelestartissa perehdymme kanteleensoiton perusteisiin: soittotekniikoihin (esim. näppäily- ja säestyssoitto), ergonomiseen soittoasentoon sekä kanteleen moninaisiin mahdollisuuksiin kansanmusiikin maailmassa. Ryhmämuotoisen opetuksen ansiosta pääsemme kehittämään myös jokaisen kanteleensoittajan yhteismusisointitaitoja. Helposti lähestyttävänä soittimena kantele tarjoaa pienillekin lapsille alusta saakka mahdollisuuden itsensä luovaan toteuttamiseen musiikin parissa. Ryhmä on suunnattu kouluikäisille ja ryhmässä voi soittaa minkälaisia kanteleita tahansa, 5-kielisestä konserttikanteleeseen saakka. Ryhmään osallistuminen ei edellytä aiempaa kanteleen soittokokemusta.

Kantelespurtti (yli 10-vuotiaille) Kantelespurtti on tauolla kevätlukukauden 2020

Kantelespurtti on suunnattu kouluikäisille kanteleensoittajille, joilla on kanteleensoiton perusteet jo hallussa ja kova into päästä oppimaan lisää. Kantelespurtissa työskentelemme kansanmusiikin parissa opetellen kappaleita korvakuulolta sekä itse säveltäen ja improvisoiden. Ryhmässä opiskelemme myös nuotinluvun ja –kirjoituksen alkeita. Ryhmässä voi soittaa minkälaisia kanteleita tahansa, 5-kielisestä konserttikanteleeseen saakka.

Kanteleensoiton alkeisryhmä (nuoret/aikuiset) Alkeisryhmä on tauolla kevätlukukauden 2020

Kanteleensoiton aloittamisesta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset, iästä ja aiemmasta soittokokemuksesta riippumatta, ovat tervetulleita kanteleensoiton alkeisryhmään. Lähdemme liikkeelle kanteleensoiton perusteista ja kurssi muotoutuu pitkälti ryhmäläisten omien toiveiden mukaan. Soitamme helppoja kansanmusiikkikappaleita korvakuulolta, minkä lisäksi improvisoimme ja sävellämme omia teoksia. Ryhmään voi osallistua minkä kokoisella kanteella tahansa, 5-kielisestä konserttikanteleeseen saakka. Kanteleensoiton voi aloittaa koska tahansa, tervetuloa mukaan!

Kanteleensoiton jatkoryhmä (nuoret/aikuiset)

Kanteleen soiton jatkoryhmä toteutuu kevätlukukaudella 2020 periodiopetuksena. Kanteleensoiton jatkoryhmä on ihanteellinen kurssivalinta mikäli olet jo osallistunut kanteleensoiton alkeisryhmään tai haaveilet verrytteleväsi aikaisempaa kanteleensoittoharrastustasi takaisin muistiin. Kanteleensoiton jatkoryhmässä ryhmäläiset voivat vaikuttaa paljon opetuksen sisältöön ja opetus muotoutuukin oppilaiden omien tarpeiden mukaan. Soitamme pääasiassa kansanmusiikkia korvakuulolta. Lämpimästi tervetuloa!

Opettajana toimii Hanna Ryynänen.

Rummut ja lyömäsoittimetkuva: Marco Hakala

Kunkin tarpeiden ja toiveiden mukaista opetusta ja ohjausta äänenmuodostukseen, ergonomiaan, soittotekniikoihin sekä erilaisten musiikkityylien ominaisiin rytmeihin ja rytmiikkaan. Rumpusetin lisäksi mahdollisuus opiskella perinteisiä käsin soitettavia rumpuja: conga, bongo, kehärummut ja darbuka.

Yksityisopetus

Rumpujen ja lyömäsoitinten yksityisopetuksessa on mahdollisuus perehtyä yksityiskohtaisesti rumpusetin soittamiseen painottaen oppilaan musiikillista suuntautumista (esim. Jazz, Rock, Latin, Afro). Tutustumme kehoa kunnioittavaan äänenmuodostukseen, erilaisiin kapulaotteisiin ja lyöntitekniikoihin. Tästä lähtökohdasta etenemme rytmien ja rytmikuvioiden muodostamiseen.

Ryhmäopetus

Ryhmäopetuksessa keskitytään yksityisopetuksen alueiden lisäksi yhteissoittoon sekä improvisaation taiteeseen. Perehdymme erilaisten lyömäsoitinten rooliin yhtyesoitossa. Ohjaukseen on mahdollista sisällyttää erilaisten instrumenttien soittotekniikoihin liittyviä kehollisia harjoitteita. Osallistuminen ei edellytä aiempaa soittokokemusta. Sisältö ja ohjaus pohjaa kunkin lähtötilanteeseen soittajana.

Opettajana toimii Simo Laihonen.

Kitara

Kitararyhmä lapsille

Tutustutaan kitaransoiton perusteisiin ryhmässä. Tavoitteina on löytää oikeanlainen soittoasento, kehittää oikean ja vasemman käden välistä koordinaatiota sekä omaksua melodia- ja sointusoiton perustekniikoita. Alkeisopintojen jälkeen opiskelija pystyy säestämään kappaleita perussoinnuilla sekä soittamaan yksiäänisiä melodioita.

Opettajana FM Marko Niittymäki

Kitara: yksityisopetus

Antero Mentu

Antero Mentu

Kitaransoiton yksityistunneilla opetellaan erityylisiä säestystapoja sekä melodia- ja sointusoiton yhdistämisen perusteita. Harjoitellaan myös soolosoittoa ja improvisaatiota. Opiskelijalla tulee olemaan runsaasti työkaluja erilaisten musiikkityylien parissa liikkumiseen sekä soittotaidon edelleen kehittämiseen.Edistyneimmillä oppilailla vain taivas on rajana. Tarkoituksena on tutustua monipuolisesti sointulaajennuksiin ja erilaisiin asteikoihin sekä niiden käyttöön soiton värittämisessä sekä improvisaatiossa. Tavoitteena on oman musiikillisen ilmaisun monipuolistaminen ja kehittäminen.

Opettajana FM, muusikko Antero Mentu

Flamencokitara

Flamencokitaran alkeet

Toni Jokiniitty. Kuva: Tommi Kulokas

Kurssilla käydään läpi flamencossa tarvittavat oikean käden tekniikat sekä tutustutaan muutamaan flamencon lajiin, kuten soleá ja bulerías. Vaatimuksena on oma nylonkielinen kitara ja sen soiton perusteiden sujuva hallinta. Aiempaa kokemusta flamencosta ei tarvita.

Opettajana toimii Toni Jokiniitty. Tutustu Toniin lisää hänen muusikkosivuillaan osoitteessa http://tonijokiniitty.fi/.

Bassokitaran alkeet

Basson ryhmätunneilla perehdytään basson rooleihin erilaisissa musiikkityyleissä ja tutkiskellaan musiikin maailmaa basistin näkökulmasta.

Kurssilla opetellaan hyvä soittoasento ja perusteet ergonomiselle soittotekniikalle, sekä tutustutaan sähköbassoon, sen rakenteeseen ja turvalliseen käyttöön vahvistimen kanssa. Alkeiskurssin aikana opiskelija saa valmiuksia korvakuulolta ja sointumerkeistä soittamiseen ja soittotaitojen itsenäiseen kehittämiseen.

Kurssille voit osallistua ilman aiempaa soittokokemusta. Myös yksityisopetusta!

Mandoliini

Opiskellaan mandoliinin soiton perusteita ryhmässä. Lähdemme liikkeelle perusasioista ja ensimmäisellä tunnilla opit jo soittamaan kappaleen. Kurssille voivat osallistua vasta-alkajat ja vähän pidemmälle ehtineetkin. Molemmille on tarjolla mielekästä tekemistä läpi lukukauden hauskojen haasteiden parissa.

Opettajana Marko Niittymäki.

Oldtime/bluegrass-yhtye

Syksyllä 2018 käynnistyvässä orkesterissa opiskellaan ameriikan musiikin saloja ja piirteitä. Jos sinun tai naapurisi huoneistossa notkuu banjo, kitara, basso, dobro, mandoliini tai viulu, ota soitin ja naapuri mukaan, ja varaudu siihen, että vaikut puhdistuvat korvista kuin itsestään ja niveletkin öljyyntyvät samalla mukavasti.

Ohjaajana toimii Marko Niittymäki.

Folk fabrik -yhtye

Uulun kansanmusiikkiyhtyeessä tutustumme monipuolisesti eri maiden musiikkiperinteisiin soittaen ja laulaen. Kansanmusiikkiyhtyeeseen voi osallistua millä tahansa instrumentilla, kunhan osallistujalla on hallussa oman instrumenttinsa perusteet. Tunneilla opettelemme sovittamaan kappaleita yhtyeelle, minkä lisäksi keskitymme yhteismusisointitaitojen kehittämiseen.

Tervetuloa mukaan luomaan musiikkia yhdessä! Ohjaajana toimii Joonas Ojajärvi.

Bulgarialaisen laulun kuoro HUBAVA

Tule laulamaan bulgarialaisia lauluja, kuoroon mahtuu mukaan!

Kuoro kokoontuu kerran kuukaudessa Tampereella, Uulun tiloissa. Kuorossa harjoitellaan ja työstetään materiaalia Bulgarian eri laulutyylialueilta. Yhden harjoituskerran kesto on 4 opetustuntia.

Laulamme autenttisia bulgarialaisia perinnelauluja (1–3-äänisiä) sekä niistä tehtyjä sovituksia. Perehdymme ornamentiikkaan ja fraseeraukseen ja opettelemme myös joitain perustansseja. Kuoro on avoin kaikille sukupuoleen katsomatta. Aikaisempi kuorolaulukokemus ja nuotinlukutaito on eduksi, mutta ei välttämättömyys.

Kuoroa johtaa ja harjoituttaa Anna Dantchev (FI-BG). Hän on suomalais-bulgarialainen laulaja, säveltäjä, tutkija ja kouluttaja.

RAHVAAN LAULU

Rahvaan Laulu on talvella 2014 perustettu nuorten aikuisten kansanlauluryhmä Tampereelta. Heti alusta alkaen ryhmän tavoite oli lähteä esiintymään ja nyt onkin kierretty useaan otteeseen Tampereen lähiseutu, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat sekä Folklandia-risteily. Ohjelmisto sisältää perinteistä ja kansanomaista suomalaista musiikkia kaikista ilmansuunnista.

Lauluryhmään otetaan uusia innokkaita laulajia. Ryhmää ohjaa MuM, kansanmusiikkipedagogi (AMK) Silja Palomäki. Tunnit tuplatunteina sunnuntai-iltaisin erikseen sovittuina aikoina.

Sekasunnuntai-kuoro

Kansanmusiikki-, maailmanmusiikki- ja improvisaatiopainotuksilla alkava matalan kynnyksen sekakuoro, johon kaikki teineistä senioreihin ovat tervetulleita. Kuoro tähtää esiintyväksi ryhmäksi omannäköisellään ohjelmistolla ja pitkäjänteisellä toiminnalla. Tavoitteita ovat muiden muassa henkilökohtaisten taitojen vahvistus, oman roolin löytäminen ryhmässä, musiikillisten elementtien hahmottaminen, kommunikoivan muusikkouden etsintä ja yhteinen musiikillinen vastuunkanto sekä valmiiden kappaleiden että kuoroimprovisaation työkalujen kautta. Ei pääsykokeita.

Kuoronjohtajana Petra Poutanen-Hurme.

Ammattilaisten aamuäänet -kuoro

Kansanmusiikki-, maailmanmusiikki- ja improvisaatiopainotuksilla alkava kuoro, joka on tarkoitettu jo paljon laulu- ja esiintymiskokemusta keränneille kultakurkuille. Tarkoitus on muodostaa kunnianhimoista ohjelmistoa rakentava esiintyvä ryhmä, jossa pääsee haastamaan omaa muusikkouttaan ja kehittämään sekä henkilökohtaisia taitojaan että laajentamaan omia ryhmäroolejaan. Pyrkimys on räätälöidä ohjelmistoa ryhmän mukaan ja antaa tilaa sekä yksilöillä jo olemassaoleville taidoille että kehittää yhteinen puksuttava rytmikone, jonka saundien kirjo sivelee ja selättää. Ei pääsykokeita.

Kuoronjohtajana Petra Poutanen-Hurme.

Ota yhteyttä opettajaan mikäli laulukokemuksesi taso mietityttää: poutaspetra@gmail.com

Koskettimet

YKSITYISOPETUS PIANO JA HARMOONI

Yksityistunneilla soitamme oppilaan toiveet huomioiden kansanmusiikkia ja monipuolista vapaata säestystä, joka kattaa myös pop-jazzmusiikin eri säestystyylejä. Tutustumme harmooniin, jonka ainutlaatuisella soundilla on paikkansa sekä säestys- että soolosoitossa. Opetuksessa painotetaan monipuolisia muusikon taitoja, korvakuulosoittoa ja improvisaatiota.

ALKEISRYHMÄ KOSKETINSOITTIMET

Alkeisryhmään ovat tervetulleita kaikenikäiset vasta-alkajat. Ryhmätunneilla soitetaan monenlaisilla kosketinsoittimilla ja opetellaan erilaisia rooleja melodiasoitosta säestäjän monipuolisiin tehtäviin. Improvisoidaan ja sävelletään yhdessä, lauletaan porukalla ja opetellaan säestämään omaa laulua.

JATKORYHMÄ KOSKETINSOITTIMET

Jatkoryhmään ovat tervetulleita kaikenikäiset ja monentasoiset, jo jonkin aikaa soittaneet pianistit. Ryhmätunneilla soitetaan monenlaisilla kosketinsoittimilla ja opetellaan erilaisia rooleja melodiasoitosta säestäjän monipuolisiin tehtäviin. Improvisoidaan ja sävelletään yhdessä, lauletaan porukalla ja opetellaan säestämään omaa laulua.

Opettajana toimii MuM, Näppäripedagogi Neea Lamminmäki.