Oppiaineet

Vauvamuskarit

(0–1-vuotiaille, ikärajat ovat suuntaa-antavia) 45 minuuttia

Vauvamuskareissa opetellaan erilaisia lauluja ja leikkejä, jotka tuovat iloa ja keveyttä vauva-arkeen. Laulut ja lorut ovat hyvä tapa kommunikoida pienen vauvan kanssa. Uulun vauvamuskareissa pääsee laulamaan ja leikkimään uusia ja vanhoja laululeikkejä Suomesta ja maailmalta. Vauvat pääsevät myös ihmettelemään erilaisten soittimien ääniä ja tutustumaan noihin soittimiin tunnustelemalla ja tietysti myös maistamalla! Ohjaajana toimii Petra Käppi.

Musiikkileikkikoulun tavoitteita:
1) Saada perheen lapset ja aikuiset laulamaan yhdessä ja opettaa heitä nauttimaan omasta lauluäänestään. Toiveena on saada musiikki perheiden arkeen ilon lähteeksi ja voimavaraksi.
2) Tukea lapsen kielellistä kehitystä laulun avulla. Tukea lapsen kehonhallinnan ja hahmotuksen kehitystä sekä kehittää rytmitajua.
3) Tukea lapsen kykyä tunteiden ilmaisemisessa musiikin ja liikkeen kautta.
4) Opettaa lapsia kuuntelemaan eri tyylistä musiikkia mahdollisimman laajasti eri puolilta maailmaa.
5) Tarjota monipuolisesti soittokokemuksia eri soitinryhmien soittimilla.

Lapsen maailma. Pekko ja Petra Käppi sekä lapsensa Alli 1,5 v ja Miina 3 v kotonaan. Petra ja Alli. Kuvattu Tampereella 30.1.2015. Kuva: Laura Vesa

Perhemuskarit

(1–4-vuotiaille, ikärajat ovat suuntaa-antavia) 45 minuuttia. Huom! Keskiviikko-aamupäivän (perhemuskari 3) muskariin ovat tervetulleita myös 0–1-vuotiaat.

Uulun muskareissa pääsee soittamaan kansansoittimia eri puolilta maailmaa. Muskareissa lapset saavat kokemuksia erilaisista musiikkikulttuureista sekä suomalaisista perinnesoittimista. Pääosassa ovat jännittävät soittimet ja ihan tavalliset lasten laululeikit. Perhemuskareissa ajatuksena on, että myös vanhemmat oppivat lauluja ja leikkejä ja niistä tulee osa perheen arkea.
Ohjaajina perhemuskareissa toimivat Petra Käppi (tiistai) ja Silja Palomäki (keskiviikko).

Musiikkileikkikoulun tavoitteita:
1) Saada perheen lapset ja aikuiset laulamaan yhdessä ja opettaa heitä nauttimaan omasta lauluäänestään. Toiveena on saada musiikki perheiden arkeen ilon lähteeksi ja voimavaraksi.
2) Tukea lapsen kielellistä kehitystä laulun avulla. Tukea lapsen kehonhallinnan ja hahmotuksen kehitystä sekä kehittää rytmitajua.
3) Tukea lapsen kykyä tunteiden ilmaisemisessa musiikin ja liikkeen kautta.
4) Opettaa lapsia kuuntelemaan eri tyylistä musiikkia mahdollisimman laajasti eri puolilta maailmaa.
5) Tarjota monipuolisesti soittokokemuksia eri soitinryhmien soittimilla.

Muskari2

Soitinmuskarit

(4–9-vuotiaille, ikäraja suuntaa-antava) 45 minuuttia

Soitinmuskareissa harjoitellaan eri soitinryhmien alkeistasoista soittoa sekä lauletaan, leikitään ja liikutaan musiikin tahtiin. Lapset pääsevät soittamaan 5-kielisiä kanteleita, pitkähuiluja, erilaisia afrikkalaisia rumpuja sekä muita rytmisoittimia maailmalta. Lisäksi koko Uulun uskomattoman laaja soitinvarasto on käytössä! Tavoitteena on etsiä lapselle mieluista soitinta ja tukea lapsen musiikillista ja kehollista kehitystä. Ohjaajina toimivat Petra Käppi (tiistai) ja Hanna Ryynänen (maanantai).

Uulu-4

Soitinkaruselli

(6–9-vuotiaille, ikäraja suuntaa-antava) 45 minuuttia

Soitinkarusellissa tähdätään jo oman mieleisen instrumentin valintaan. Lukukauden aikana päästään kokeilemaan useita instrumentteja ja opettelemaan niistä perustaidot. Samalla tuetaan laajemmin lapsen musiikillista ja kehollista kehitystä. Ohjaajana toimii Petra Käppi.

Musiikkikoulu Uulu tarjoaa ukuleleopetusta sekä aloittelijoille että pidemmälle ehtineille.

UKULELEN ALKEISKURSSI (Silja Palomäki)

Ukulelen alkeiskurssilla opetellaan virittämään soitin, löytämään sopiva soittoasento sekä laulujen komppaamisen perusteet helpoilla soinnuilla. Harjoitellaan myös yksinkertaista melodian soittoa. Tutustutaan erilaisiin ukulele-soittimiin. Kurssi sopii vasta-alkajille. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita. Tuntien ajaksi voi lainata soitinta, ja vuokrasoittimiakin löytyy.

UKULELEN JATKOKURSSI (Silja Palomäki)

Ukulelen jatkokurssilla syvennetään ukulelen peruskurssin taitoja. Harjoitellaan erilaisia komppaustyylejä, soittotekniikkaa, näppäilysäestystä sekä melodian soittoa. Ukulelen perussoinnut olisi hyvä olla hallussa ennen jatkokurssin aloittamista.

UKULELEA EDISTYNEILLE (Marko Niittymäki)

Edistyneiden ukekurssilla sovelletaan jo opittuja säestyksiä uudella tavalla ja opetellaan myös kokonaan uusien musiikkityylien säestyksiä. Opiskellaan kuinka tuttujen sointujen pohjalta voidaan laajentaa kohti suurempia sointuja ja laitetaan uke jatsaamaan eri puolilta otelautaa.

Perehdytään ukulelen omaan sointiin ja otetaan sen erikoispiirteet hyötykäyttöön. Aloitellaan ja laajennetaan tietämystä havaijilaisesta musiikista. Tutkitaan välineitä oman musiikin tekoon ja tallentamiseen: kuunnellun musiikin opiskelu ja toistaminen, nuottikuvan luku ja kirjoitus, improvisaatio erilaisten rakenteiden päälle avaavat ukulelen soittamisen mahdollisuuksia.

 

Viulu

(HUOM! Lukuvuonna 2018–2019 Heinin sijaisena toimii Terho Asikainen)

Viulutunneilla soitetaan kansanmusiikkia monipuolisesti ja hyvällä sykkeellä! Et tarvitse aiempaa kokemusta kansanmusiikista osallistuaksesi tunneille.

Yksityisopetus

Yksityistunneilla soitamme oppilaan taitotason ja toiveiden mukaisia kansanmusiikkikappaleita. Rakennamme/kehitämme soittoasentoa ja -tekniikkaa. Opetuksessa voidaan huomioida oppilaan mieltymykset ja harjoitella esimerkiksi sovittamista, säveltämistä tai improvisaatiota. Yhteissoittotaidot karttuvat myös yksityistunneilla, sillä soitamme paljon yhdessä.

Viulumuskari

Viulumuskarissa sukelletaan viulunsoiton maailmaan tutkien, laulaen ja leikkien! Tutustumme viuluun ja sen soiton alkeisiin sadun siivin. Teemme omia sävelmiä ja soitamme pieniä alkeiskappaleita. Ryhmässä opitaan musisoinnin perustaitoja; tarkkoja korvia, rohkeita tassuja ja avointa mieltä. Laulu- ja rytmileikit tukevat niin ikään soittotaidon kehittymistä. Ryhmä on suunnattu 5–6-vuotiaille.

Viulustartti

Viulustartissa luodaan viulunsoitolle hyvä perusta. Etsimme luontevaa soittoasentoa sekä harjoittelemme viulu- ja jousikäden alkeita. Soittotunnit sisältävät paljon mielikuvitusta, pelejä ja leikkejä. Soittaminen voi ja saa olla hauskaa! Kappaleet ovat helppoja kansanmusiikkisävelmiä, jotka opetellaan korvakuulolta. Ryhmä on suunnattu kouluikäisille.

Viuluspurtti

Kun viulunsoiton alkeet ovat hallussa, on aika lähteä juoksuun! Viuluspurtissa soitamme mukavia kansanmusiikkikappaleita yksi- ja moniäänisesti. Jatkamme hyvän soittotekniikan kehittämistä ja hauskoja harjoituksia. Opettelemme myös nuotinluvun ja -kirjoituksen alkeita. Pääpainopiste on kuitenkin korvakuulosoitossa. Ryhmä on suunnattu kouluikäisille.

Viulun alkeisryhmä

Paras ikä aloittaa viulunsoitto on NYT! Viulun alkeisryhmään ovat tervetulleet kaikki viulunsoittotaidosta haaveilevat nuoret ja aikuiset. Lähdemme liikkeelle aivan alusta: viulun virittämisestä, soittoasennoista ja -tekniikasta. Soitamme alkeis- ja kansanmusiikkikappaleita korvakuulolta. Voimme tutustua myös nuotteihin, mikäli ryhmä niin toivoo.

Viulun jatkoryhmä

Viulun jatkoryhmästä on moneksi. Voit tulla pyyhkimään pölyt viulustasi, hiomaan soittotekniikkaasi tai oppimaan uusia kansanmusiikin helmiä! Ryhmässä soitetaan yhtyemäisesti, joten viululla komppaaminen tulee melodiasoiton ohella tutuksi. Lisäksi tutustumme improvisaatioon, jokaisen omista lähtökohdista käsin. Soitamme pääosin korvakuulolta, mutta myös nuotteja hyödyntäen. Soitto-ohjelmistossa ja tuntisisällössä voidaan huomioida ryhmäläisten toiveet. Ryhmässä on tilaa monentasoisille soittajille. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

Opettajana toimii Terho Asikainen.

Jouhikko

(HUOM! Lukuvuonna 2018–2019 Heinin sijaisena soimii Terho Asikainen)

Yksityisopetus

Jouhikon yksityisopetuksessa perehdytään opiskelijan lähtötason perusteella jouhikonsoiton perus- ja jatkotason tekniikoihin. Lisäksi tutustutaan soittimen ja sen soittoperinteen historiaan sekä nykyhetkeen. Opetus tapahtuu pääasiallisesti korvakuulolta.

Ryhmäopetus

Ryhmäopetuksessa perehdytään yhdessä soittamalla muinaiseen suomalaiseen musiikkiin sekä luodaan uusia sovituksia vanhemman perinteen pohjalta. Opetus tapahtuu pääasiallisesti korvakuulolta.

Tavoitteet

– Soittoasento, äänentuottaminen, jousenkäyttö, viritys jne.
– Vaativammat soittotekniikat: jousenkäyttö, asemasoitto, sointusoitto
– Soittimen ja sen soiton historia ja nykyisyys
– Tutustuminen suomalaisen ja karjalaisen perinnemusiikin vanhe