Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus

–  Taidetta halki Suomen

Uulun karavaani suuntaa erityisesti sinne missä lastenkulttuuri ja sen asema kaipaa vahvistusta! Kartoitamme toimintamuotoja joille on tarvetta, esittelemme olemassa olevia malleja työpajoissa ja konserteissa sekä koulutamme paikallisia tekijöitä. Liikkuva lastenkulttuurikeskus luo kanavia tukea ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Uulun Liikkuva Lastenkulttuurikeskus on

– monitaiteinen. Omin alueemme on musiikki kaikkialla maailmassa. Yhteistyökumppaniemme aloja ovat mm sirkus, sanataide, kuvataide, teatteri, elokuva sekä muotoilu- ja käsityö. Näihin voi yhdistää myös musiikkia luontevasti.

– moninainen ja monikulttuurinen. Haluamme kannustaa kansainvälisyyteen ja kohtaamisiin. Yhteisymmärrystä luodaan esimerkiksi paikallisten ja maahanmuuttajalasten yhteisten taidetuokioiden avulla.

Mitä Uulu tarjoaa?

Tiivistettynä sitä, mitä asiakas haluaa. Tämä voi tarkoittaa muun muassa

  • Kunnan oman kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelua ja tekijöiden koulutusta. Voimme olla mukana myös osatoteuttajana.
  • Varhaiseen vuorovaikutukseen keskittyvän LLL-neuvolapajakonseptin monistamista. Koulutamme tekijöitä työskentelemään kauttamme kunnan neuvoloissa.
  • Taidekarusellin eli useamman taiteenlajin harrastekerhon ideointi kuntaan.  Karuselli voidaan toteuttaa esimerkiksi ip-kerhon osana. Uulun kouluttaa tekijöitä ja voi olla mahdollinen osatoteuttaja. Meillä on verkostoja ja osaamista nimenomaan monitaiteisen sisällön tuottamiseen.

Kaikissa tapauksissa toteutus voi tapahtua Uulun tuotantona. Voimme buukata ja palkata paikalliset tekijät, lisäksi myös Uulun vakituinen henkilökunta voi osallistua itse toteuttamiseen.

Uululla on kokemusta, tietotaitoa & valmiita malleja

  • Olemme kiertäneet Suomea päästä päähän vuodesta 2003 saakka opettaen, kouluttaen ja esiintyen hyvin erilaisten ja eri ikäisten ihmisryhmien parissa. Uulun vahvuutena on esiintymisen ja ohjaamisen lisäksi erilaisten lastenkulttuurisisältöjen tuottaminen ja kehittäminen.
  • Maahanmuuttajien ja kantaväestön positiivisiin tapaamisiin tähtäävä Encounters-hanke vieraili yli 30 kunnan alueella 2015-2017. Arkistomme notkuvat palautetta, jossa todetaan että monitaiteiselle ja monikulttuuriselle, ihmisten pariin paikan päälle menevälle toiminnalle on erittäin paljon kysyntää.
  • On turha keksiä pyörää uudestaan. Tunnemme karikot siinä missä tavat, joilla asiat yleensä on helpointa toteuttaa.

Miksi lastenkulttuuria?

Parhaimmillaan taide ja kulttuuri voi tuottaa pysyviä (ja mitattavia) onnistumisen ja mielihyvän kokemuksia, parantaa itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja ja auttaa lasta kokemaan yhteisöllisyyttä. Taiteellinen toiminta tukee lasta kasvamaan omaksi itsekseen ja ilmaisemaan itseään. Tämä taas luo hyvää oloa, kehittää itsetuntoa ja rakentaa tasapainoisuuden kokemuksia. (Lastenkulttuurin laatukäsikirja, 2016)

Tilaa Uulu paikalle!

Kari Lounela, kari@uulu.fi, p 041 5189 891

Torvisoittokunta pihalla