Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus

–  Taidetta halki Suomen

Uulun karavaani suuntaa sinne, tänne ja tuonne! Liikkuva lastenkulttuurikeskus, kotoisammin “Liikkis”, kiertää vuoden ympäri joka toinen viikko jossain päin Suomea. Vakinaisia tilaajakuntia on kymmeniä, ja toivotamme tervetulleeksi myös kaikki uudet! Etenkin uusien asiakkaiden suhteen kartoitamme toimintamuotoja joille on tarvetta, esittelemme olemassa olevia malleja työpajoissa ja konserteissa sekä koulutamme paikallisia tekijöitä. Liikkuva lastenkulttuurikeskus luo kanavia tukea ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Uulun Liikkuva Lastenkulttuurikeskus on

– monitaiteinen. Omin alueemme on musiikki kaikkialla maailmassa, ja suurin osa työstämme liittyy musiikin kautta tehtävään kulttuuri- ja luovuuskasvatukseen. Yhteistyökumppaneita meillä on kuitenkin lähes kaikilta aloilta, joten voimme tarjota tilaajillemme myös muuta musiikin ohella.  Mm. sirkuksen, sanataiteen, kuvataiteen, teatterin, elokuvan sekä muotoilu- ja käsityön ammattilaisia on mukana Uulun eri projekteissa.

– moninainen ja monikulttuurinen. Haluamme kannustaa kansainvälisyyteen ja kohtaamisiin. Yhteisymmärrystä luodaan esimerkiksi paikallisten ja maahanmuuttajalasten yhteisten taidetuokioiden avulla.

Mitä Uulu tarjoaa?

Tiivistettynä sitä, mitä asiakas haluaa. Tämä voi tarkoittaa muun muassa

  • Kunnan oman kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelua ja tekijöiden koulutusta. Voimme olla mukana myös toteuttajana.
  • Varhaiseen vuorovaikutukseen keskittyvän LLL-neuvolapajakonseptin monistamista. Koulutamme tekijöitä työskentelemään kauttamme kunnan neuvoloissa.
  • Konsertteja, työpajoja, koulutuksia, soitinratoja, perhetapahtumia, ylisukupolvisia muskareista -kerro mitä kunnassa tarvitaan!

Kaikissa tapauksissa toteutus voi tapahtua Uulun tuotantona. Voimme buukata ja palkata paikalliset tekijät, lisäksi myös Uulun vakituinen henkilökunta voi osallistua itse toteuttamiseen.

Uululla on kokemusta, tietotaitoa & valmiita malleja

  • Olemme kiertäneet Suomea päästä päähän vuodesta 2003 saakka opettaen, kouluttaen ja esiintyen hyvin erilaisten ja eri ikäisten ihmisryhmien parissa. Uulun vahvuutena on esiintymisen ja ohjaamisen lisäksi erilaisten lastenkulttuurisisältöjen tuottaminen ja kehittäminen.
  • Maahanmuuttajien ja kantaväestön positiivisiin tapaamisiin tähtäävä Encounters-hanke vieraili yli 30 kunnan alueella 2015-2017. Arkistomme notkuvat palautetta, jossa todetaan että monitaiteiselle ja monikulttuuriselle, ihmisten pariin paikan päälle menevälle toiminnalle on erittäin paljon kysyntää.
  • On turha keksiä pyörää uudestaan. Tunnemme karikot siinä missä tavat, joilla asiat yleensä on helpointa toteuttaa.

Miksi lastenkulttuuria?

Parhaimmillaan taide ja kulttuuri voi tuottaa pysyviä (ja mitattavia) onnistumisen ja mielihyvän kokemuksia, parantaa itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja ja auttaa lasta kokemaan yhteisöllisyyttä. Taiteellinen toiminta tukee lasta kasvamaan omaksi itsekseen ja ilmaisemaan itseään. Tämä taas luo hyvää oloa, kehittää itsetuntoa ja rakentaa tasapainoisuuden kokemuksia. (Lastenkulttuurin laatukäsikirja, 2016)

Tilaa Uulu paikalle!

Henna Leisiö
henna@uulu.fi
044-5245693

Torvisoittokunta pihalla